Laddar

Helkropps kryoterapi

Vad är helkropps kryoterapi?

Helkropps kryoterapi (Whole body Cryotherapy) är en behandling där man kyler ner kroppen till extremt låga temperaturer ca -150 grader, i en kontrollerad miljö under 2-3 minuter. Behandlingen går till genom att patienten går in i en nerkyld kvävekyld kammare iklädd endast underkläder. Efter man avklarat 2-3 minuter börjar kroppen omedelbart värma upp sig, öka cirkulationen och minska inflammationen genom att rensa toxiner, mjölksyra och metaboliskt avfall. Den tillförs sedan nytt syresatt blod som stimulerar den cellulära regenereringen.

Helkropps kryoterapi (Whole body Cryotherapy) är en snabb och sund process som accelererar kroppens naturliga återhämtning samtidigt som den förbättrar det totala välbefinnandet och ger ny energi till kroppen.

Helkropps kryoterapi (Whole body Cryotherapy) är en helt torr och kylande process som sänker hudtemperaturen ner till 5ºC under en behandling på upp till 3 minuter. När man använder maskinen omges kroppen av en kväveånga som håller en temperatur ned till -150ºC

Övrig info

  • Skapades 1978 i Japan av Dr Yamaguchi. Is och kyla som behandlingsmetod har emellertid funnits länge. Idag används kryoterapi inom cancerforskning mm och är en av de nya medicinska teknikerna som det läggs stor fokus på.
  • Vad är Helkropps Kryoterapi? Det är en medicinsk behandlingen där man kyler ner kroppen till extremt låga temperaturer ca -150 grader i en kontrollerad miljö under 3 minuter. Behandlingen går till genom att patienten går in i en nerkyld kammare iklädd tunnare kläder. Efter sessionen börjar kroppen omedelbart att värma upp sig, öka cirkulationen och minska inflammationer! Detta genom att rensa toxiner, mjölksyra och slaggprodukter i kroppen. Kroppen tillför sedan nytt syresatt blod och skapar ett fantastiskt välmående.
  • Helkropps kryoterapi finns numera i de flesta i-länderna
    i världen, där USA är de som i särklass har flest.
  • Kryokammare finns idag runt om i världen allt ifrån sjukhus, kurorter (wellness, spa), rehabiliteringscenter, gymklubbar till enskilda kunder.
  •  Detta är den första maskinen i Sverige som är medicinskt godkänd av EU.
  • I vissa länder som använder maskinen kan man även få remiss ifrån sjukvården, något som vi också strävar efter att få i Sverige!

Hur går en behandling till?

  • Du kommer ombyt i shorts och T-shirt, efter det får du ett par träskor av oss, sedan går du in i en kryokammaren som snabbt kyls ner till -150 grader. Känslan av kylan kan beskrivas som om du öppnar frysen och ställer dig framför den. Känslan är inte lika kall som ett isbad då du kyls ner i kall luft och de 3 minuterna går snabbt. Men vi skall inte ljuga lite kallt blir det på slutet.
  • OBS; det finns visa grupper som inte skall genomgå en behandling, pga medicinska anledningar. Om du har någon åkomma, kolla nedan länk för att se om du kan göra den: https://qryo.se/rekommendationer/

Boka din behandling direkt på denna länk!